Informácie o tovare


Označenie výrobkov :

Všetok tovar, ktorý dodávame zákazníkovi je správne označený, to znamená, že samotný výrobok vždy obsahuje katalógové číslo pre lepšiu identifikáciu, a krátky popis.
Výrobky ako sú čerpadlá, pumpy, posilovače, motory, spojky, prevodovky… atď , obsahujú taktiež informácie ohľadom použitia, montáže, demontáže,
o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov. Ale POZOR na zložitejšie poruchy, montáže, demontáže a opravy je potrebné aby tieto úkony vykonával skúsený technik – servisný strojník s odbornosťou na tieto úkony, v opačnom prípade nenesieme žiadnu zodpovednosť za montáž takéhoto tovaru.

………….

Doklad o kúpe :
Zákazníkovi, ktorý nakúpi v našom e-shope, vystavíme doklad o kúpe. Môže to byť bloček z registračnej pokladne alebo faktúra, prípadne dodací list ako potvrdenie o nákupe.

Na doklade o kúpe musia byť nasledujúce údaje:

obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho, miesto podnikania fyzickej osoby,
adresa prevádzkarne
dátum predaja,
názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú zákazník zaplatil.

Predaj použitého tovaru :

Na našom e-shope takisto predávame aj použitý, opotrebovaný tovar, s montovaný zo strojov – buldozérov. Takíto tovar je cenovo nižší, samozrejme takíto tovar je riadne označený, že sa jedná o použitý materiál. Zákazníci sú o takomto tovare informovaní, takisto aj o prípadnej záručnej dobe na použitý tovar, prípadne na vady ak sa na danom tovare nachádzajú.

Výdajné miesto :

Našim zákazníkom umožňujeme výdaj tovaru na svojom osobnom mieste / sklade /, ktorý sa nachádza v obci Pernek 209, 900 53 Pernek pri Malackách. Prípadne vieme zabezpečiť osobné dodanie tovaru, samozrejme v blízkom okolí, a po dohode zo zákazníkom,